Pamätné plakety a ceny

Zhotovenie pamätníkov pri rôznych príležitostiach

Pamätníky na cintoríny

Pamätníky na námestia

Pamätníky do kostolov

Busty na námestia

Pamätníky do úradných inštitúcií, knižníc, obecných úradov

Pamätné plakety, ceny rôznych súťaží a iných organizovaných podujatí

Čestné uznania

V každodennom živote si často pripomíname veľké osobnosti, chceme vyjadriť vďaku, obdiv alebo uznanie. Prijímam objednávky na návrh aj vyhotovenie rôznych pamätných plakiet, hoci aj vo veľkom množstve.